• Wpisów:121
  • Średnio co: 14 dni
  • Ostatni wpis:4 lata temu, 13:02
  • Licznik odwiedzin:6 979 / 1759 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
Nie biegnij za szybko przez życie, bo najlepsze rzeczy zdarzają się nam wtedy,gdy najmniej się ich spodziewamy.
 

 
Miałaś nie płakać, miałaś być twarda, co z Tobą jest?
Miałaś nie tęsknić, miałaś już nie śnić, zapomnieć mnie,
Miałaś nie płakać, świat poukładać, żeby miał sens.
Łatwo mówi się - ja wiem.
 

 
Proszę, tyl­ko się, kur­wa nie za­kochaj!
 

 
Bo lu­bię się na Ciebie ob­rażać, wte­dy tak słod­ko mnie przy­tulasz i cze­kasz aż mi przejdzie.
 

 
Na ok­ruszku nadziei składam mój szept, li­terą ser­ca piszę prośbę o wy­bacze­nie Twoim łzom.
Zasłucha­ny w krop­le deszczo­wego świ­tu, ot­wieram pu­dełko z marze­niami, tam byłaś, jesteś...
Przy­tulam dzień, w którym będziesz tyl­ko moim słońcem..
 

 
http://ultimatespinach.pinger.pl/

1. Co daje Ci siłę by żyć?
2. Wymień trzy wady i zalety swojej osobowości.
3. Czego nigdy nie wybaczysz?
4. Co najbardziej irytuję Cię w ludziach?
5. Jaki był ostatni film, obejrzałaś/łeś?
6. Za jakim przedmiotem z dzieciństwa tęsknisz najbardziej?
7. Która piosenka, pozytywnie Ci się kojarzy?
8. Co chciał(a)byś w sobie zmienić?

1. Muzyka i Marlena. Kocham Cię.
2. Zalet nie mam. Cała moja osobowość, jest wadą.
3. Zdrady oraz wbicia noża w plecy.
4. Pustość. Tak, pusty człowiek. Bez uczuć, bez życia. Bez niczego.
5. Nie oglądam filmów.
6. Nie jest to przedmiot. Za beztroskim życiem.
7. James Arthur - Impossible.
8. Wygląd i niektóre cechy charakteru.
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (1) ›
 

 
http://olala18.pinger.pl/

1. Jak masz na imię?
2. Czym zajmujesz się w życiu?
3. Jakiej słuchasz muzyki?
4. Ulubiony wokalista/wokalistka?
5. Ulubiony film?
6. Ulubiony/a aktor/aktorka?
7. Ulubiony przedmiot w szkole?
8. Ulubiony kolor?
9. Ulubiona piosenka?
10.Miasto czy wieś?
11.Ulubiona książka?

1. Wolę posługiwać się pseudonimem.
2. Spaniem oraz muzyką = przepis na moje małe szczęście.
3. Ciężkiej. *o wiele cięższej niż 1D D:
4. Andy Biersack.
5. Nie oglądam filmów~
6. ~ j.w
7. Yy, przerwa? D:
8. Czarny.
9. The Pretty Reckless - Heaven Knows.
10. Miasto.
11. "Szeptem".

 

 
http://nierazbywalolepiej.pinger.pl/

1.Twój cel w życiu ?
2.Cytat na dziś ?
3.Chciałabyś/chciałbyś wrócić do przeszłości i coś zmienić ?
4.Czego życie Cię nauczyło ?
5.Masz kogoś komu w pełni ufasz ?
6.Łatwo obdarzasz kogoś zaufaniem ?
7.Ulubiona piosenka ?
8.Kawa czy herbata ?
9.Jesteś zadowolona/zadowolony z siebie ?
10.Jaki jest Twój dzisiejszy humor ?
11.Łzy to oznaka słabości ?

1. Być szczęśliwą.
2. Do­piero późną nocą, przy szczel­nie zasłoniętych ok­nach gry­ziemy z bólu ręce, umiera­my z miłości.
3. Wolałabym nie. To stało się kiedyś. Teraz jest teraz, i nie przejmuję się przeszłością.
4. Miej wyjebane. Na ludzi, szkołę. Wszystko, oprócz osób Ci bliskich.
5. W pełni ufam dwóm osobom.
6. Na moje zaufanie trudno zasłużyć.
7. The Pretty Reckless - Going To Hell.
8. Kawa.
9. Niestety, nie całkowicie.
10. No, mogłoby być lepiej.
11. Po części, ale nie całkiem. Jest także oznaką, bycia silnym zbyt długo. Oznaka wrażliwości, bezsilności w danej sytuacji. Ale można także płakać ze szczęścia, prawda?
 

 
Wszyscy politycy, dziennikarze,
Wszyscy policjanci, piłkarze,
Każda, każda ręka i noga,
Cały mój świat potrzebuje psychologa!
Cały mój kraj potrzebuje psychologa!
Cały mój świat, żeby stanąć na nogach.
 

 
Teraz cieszy się,
Że wszystko czego miała,
Mniej nie jest potrzebne jej..
Teraz cieszy się,
Że wszystko czego bała się,
Daleko od niej jest..

Śpij spokojnie piękna..
na naj na na na na na naj
na na na na naj..

 

 
Jednym okiem przyglądała się,
Jakie to wszystko brudne i złe,
Tak jak i inni miała nadzieję,
Że kiedyś wszystko..
Poukłada się..
 

 
Za życie, które odbieram. Idę do piekła.
Za przepisy, które łamię. Idę do piekła.
Za miłość, której nienawidzę. Idę do piekła.
Za kłamstwa, które rozpowiadam. Idę do piekła.
Za życia, które udaję. Idę do piekła.
Za przysięgi, które łamię. Idę do piekła.
Za dusze, które porzucam. Idę do piekła.

Biorę ślub z diabłem, możesz usłyszeć dzwony weselne.
 

 
In­ni nie mają Two­jej tęczówki, nie widzą wad wyima­gino­wanych siłą Two­jej psychiki.
 

 
Gdy dziew­czy­na ubie­rze różową bluzkę - ma­cie ją za bar­bi machającą dupą na le­wo i pra­wo.
Gdy chłopak ubie­rze sze­rokie spod­nie - ma­cie go za skej­ta bez des­ki. Gdy ubie­rze ban­danę - ma­cie go za dre­sa kit­rające­go się po bra­mach.
Gdy las­ka włoży czar­ne szpi­le - ma­cie ją za ku­rewkę lecącą naj­praw­do­podob­niej do pra­cy. Gdy ubie­rze czarną bluzę - ma­cie ją za emo, które za­raz po­leci do łazien­ki i się pot­nie z te­go po­wodu.
Gdy gościu ubie­rze zielo­no-zółto-cze­rowną bluzę - ma­cie go za ras­ta­rafiani­na myślące­go tyl­ko o tra­wie.
Gdy pa­nien­ka wskoczy w gla­ny - ma­cie ją za marną miłośniczkę po­go.
Spójrzcie na siebie i to jak łat­wo oce­niacie każdą z kul­tur - które ja oso­biście sza­nuję i mam gdzieś, czy to się po­doba światu czy nie. To ich za­jaw­ka, ich ubiór, ich styl - do­ceń to, bo Oni pot­ra­fią się wyróżnić czymś, a Ty na­dal stoisz w kącie jak sza­ra mysz i wszys­tko ko­men­tu­jesz.
 

 
Ku­jony, emo, gwiaz­dy, nieudaczni­cy, pus­te la­le, ek­stra ko­lesie, ofer­my społeczne, ko­pie gwiazd, ga­lerian­ki, me­tale, nieuki, pa­jace, wzo­ry do naśla­dowa­nia, chodzące ideały, pros­to­ta, idioci...

A nie le­piej po pros­tu: ludzie?
 

 
To dziw­ne, że mu­zyka uważana przez większość za wrzas­ki, zep­su­cie, zło wcielo­ne, wy­woływa­nie bólu głowy itp. mi po­maga. Dzięki niej mogę się oder­wać, za­pom­nieć, wyz­wo­lić się cho­ciaż na chwilę, odi­zolo­wać się od świata. Bo w mo­jej głowie i duszy gra rock, mrok i okolice.
 

 
On - spo­koj­ny.
Ona - wy­bucho­wa.
On - ko­neser ciszy.
Ona - miłośniczka rocka.
On - informatyk.
Ona - poetka.
On - niczym posąg Apolla.
Ona - z prze­ciętną urodą.

On jest jak biegun do­dat­ni, owiany ciepłą let­nią bryzą po­wiet­rza. Ona niczym biegun ujem­ny, wiejąca chłod­nym wiat­rem. Obo­je przy­ciąga mag­ne­tyczna siła. Tyl­ko ra­zem mogą współis­tnieć. Tyl­ko ra­zem tworzą całość.

I z ta­kich też całości składa się życie.
 

 
Zwykła dziew­czy­na, dwie oso­bowości, każda z nich to praw­dzi­wa ona.
W oczach ob­cych twar­da, nieugięta las­ka, słuchające­go rock'a, która mści się bo­leśnie, nig­dy nie wy­bacza, nie płacze, jest nieby­wale sil­na.
W oczach naj­bliższych przy­jaciół sil­na, ale de­likat­na, sen­ty­men­talna ko­bieta, która pot­ra­fi wy­baczać, często płacze do po­duszki i pot­rze­buje ty­le sa­mo miłości co in­ni. Ko­bieta, która wśród ob­cych przy­biera drugą oso­bowość, ze strachu, że ktoś ją kiedyś zra­ni.
  • awatar Natalia em: Zazwyczaj mamy 2 osobowości do obcych i do bliskich ;) +zapraszam do mnie ;)
  • awatar Nowy Anioł: Znam to... :/ Tak ciężko mieć serce w XXIw... :)
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (2) ›
 

 
Naj­piękniej­sze są te dni, w których siedząc ze starą gi­tarą wie­rzysz, że zos­ta­niesz gwiazdą roc­ka...
Naj­piękniej­sze są te dni, w których pat­rząc na zdięcie ido­la wie­rzysz, że zos­ta­nicie kiedyś kum­pla­mi...
Naj­piękniej­sze są te dni, w których mając kil­ka szkla­nych ku­lek wie­rzysz, że są to naj­większe skar­by świata...

Oni się śmieją, że jes­tem dziecin­ny, że mam marze­nia, które się nie mogą spełnić

Ja się śmieję, że nie mają na­wet marzeń. Brak marzeń nie jest bra­kiem roz­cza­rowa­nia..
 

 
Zos­ta­wiła księcia cze­kające­go w zam­ku, bo na bo­ku miał kochan­ki, od­jechała na har­leyu z nar­ko­manem który miał elek­tryczną gitarę.
 

 
Tyś księżniczką jest mą, a ja tylko służę Ci, bliźnięta tragiczne, których nie oszczędził los.. Obiecuję, że przed wszystkim będę bronić Cię, nawet jeśli bym musiał.. stać się najczystszym złem.
 

 
To świat, który się skończył? Nie ma tu narodzin i śmierci, nawet czas tu nie istnieje. Jeśli miałbym wybrać miejsce, w którym mógłbym się narodzić, z pewnością, nie wybrał bym tego świata. W tym świecie, którego czas dobiegł końca, jest samotna dziewczynka. Dziewczynka która żyje w tym, pustym cichym świecie. Ja, z jakiegoś powodu, zaczynam się o nią martwić.
 

 
Świat jest piękny. Nawet jeśli jest pełen smutku i łez, otwórz swoje oczy. Rób to na co masz ochotę. Zostań tym, kim chcesz. Znajdź przyjaciół. Nie spiesz się i korzystaj z czasu, dorastając.
 

 
Śmierć to nic przyjemnego. Pośrodku nieskończonej ciemności znajdujesz się sam jak palec. Jednak niezbyt różni się to od naszego życia. Nieważne, ilu zdobędzie się przyjaciół, ta pusta i tak zostanie.